Javni poziv za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća…

Obavještavamo Vas da je Zagrebačka županija dana 18. kolovoza 2022. godine objavila Javni poziv za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa (u daljnjem tekstu: Javni poziv) s ciljem da se građani s područja Zagrebačke županije čiji su se bunari urušili odnosno više nisu u funkciji radi potresa oslobode plaćanja troškova priključenja na javni vodoopskrbni sustav.

U smislu Javnog poziva, troškovima priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav smatraju se svi troškovi koji se ugovore s javnim isporučiteljem vodne usluge, a koji uključuju izvedbu priključka s građevinskim i montažnim radovima, vodomjer i sanaciju ceste, troškove na internom dijelu instalacije uključujući postavljanje šahta, odnosno vodomjernog okna te troškovi izrade nalaza ovlaštenog inženjera građevinske struke.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga za područje Zagrebačke županije. Odobreni iznos financiranja isplatit će se prijavitelju temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava u skladu s uvjetima utvrđenim ugovorom.

Prilikom prijave na Javni poziv prijavitelj je dužan dokazati:

da je javni isporučitelj vodnih usluga
da se obiteljska kuća za koju se izvodi priključak na javni vodoopskrbni sustav nalazi na području Zagrebačke županije
da je obiteljska kuća za koju se izvodi priključak na javni vodoopskrbni sustav prije potresa bila priključena na vlastiti bunar za opskrbu vodom koji se urušio odnosno više nije u funkciji radi potresa
da se priključak obiteljske kuće na javni vodoopskrbni sustav izvodi na postojeći javni vodoopskrbni sustav
da prijavljeni trošak nije prethodno financiran bespovratnim sredstvima do stopostotnog iznosa iz drugog javnog izvora
da je vlasnik i/ili srodnik vlasnika obiteljske kuće za koju se izvodi priključenje na javni vodoopskrbni sustav imao prijavljeno prebivalište, odnosno boravište u obiteljskoj kući u vrijeme potresa
da je prijavljeni trošak nastao.

Slijedom navedenoga, kao jedinicu lokalne samouprave koja ima detaljnije uvide u stanja građana s Vašeg područja, a radi olakšavanja prikupljanja navedene dokumentacije koja se odnosi na podatke o građanima, te na njihove obiteljske kuće i bunare, ovim Vas putem pozivamo na suradnju s javnim isporučiteljem vodne usluge s Vašeg područja.

Detaljnije o Javnom pozivu možete saznati na sljedećem linku koji se nalazi na mrežnim stranicama Zagrebačke županije

Za dodatne upite i pojašnjenja, slobodno nas kontaktirajte na sljedeće brojeve: 01/6311-763 i 01/6311-766.

2022-09-13T11:20:57+02:0013. Rujan, 2022.|Novosti|