Početak radova na preljevima na rijeci Lonji: Novi izgled i funkcionalnost za Ivanić-Grad

S početkom izgradnje dviju brana na rijeci Lonji, sama rijeka ulazi u fazu značajnih promjena. Gradonačelnik Javor Bojan Leš ističe da će ovi radovi drastično povećati razinu vode u Lonji, omogućavajući razvoj brojnih novih aktivnosti i time potpuno preoblikovati vizuru ovog dijela grada.

Radovi na jednoj od dvije ustave, odnosno brane, započeli su s velikim entuzijazmom. Brane će, osim regulacije, podići razinu rijeke za gotovo tri metra,” izjavio je gradonačelnik Leš. “Ovo znači da Lonja više neće biti tek potok; umjesto toga, imat ćemo pravu rijeku koja će protjecati kroz grad.

Osim što će povećanje vodostaja rijeke spriječiti njeno pretvaranje u potok, novi vodeni pejzaž omogućit će odvijanje raznih rekreativnih aktivnosti. “Na jezercu koje će se formirati moguća su brojna događanja, od sportskih do kulturnih, što će znatno obogatiti život naših građana,” objašnjava Leš.

Brane će služiti i kao pješački mostovi, omogućavajući lagan i siguran prelazak preko rijeke, ali će imati ključnu ulogu u očuvanju i obogaćivanju riječne flore i faune. Projekt je strateški usmjeren na ekološku revitalizaciju, koja će omogućiti razvoj bogatijeg i raznolikijeg životnog prostora za biljne i životinjske vrste karakteristične za ovu područje. Uvođenjem ovih preljeva, stvaraju se nova staništa koja će značajno doprinijeti povećanju biodiverziteta rijeke Lonje.

Projekt, koji se očekuje da će trajati oko 16 mjeseci, mogao bi biti završen i prije roka, sudeći prema trenutnim razgovorima s izvođačima radova. “Prva brana gradi se blizu Savske ulice, a potom ćemo nastaviti s radovima na brani kod Popove Jame,” dodao je Leš.

Gradonačelnik izražava veliko zadovoljstvo što je projekt podržan od strane Hrvatskih voda i što će Ivanić-Grad kroz ove promjene steći novi, dinamičniji izgled. “Ovo je projekt za koji smo se dugo zalagali i veseli me što ćemo kroz njega značajno poboljšati kvalitetu života u Ivanić-Gradu,” zaključuje Leš.

Ožetski Zoran

2024-04-15T20:55:03+02:0015. Travanj, 2024.|Novosti|