Primjer građana starije dobi iz Ivanić-Grada predstavljeni na konferenciji o starenju

Predsjednica Socijalnog vijeća Ivanić-Grada, mag. rel. ped. i kat., Valentina Kanić, asistentica na Odjelu za sociologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, održala je s mag. sociologije, Ivanom Brstilo, također asistenticom na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta izlaganje konferenciji Ageing, Anti-Ageing & Ageism. Constructions and Politics of Being Old in Europe u organizaciji Research Network on Ageing in Europe(RN 1) i European Sociological Association (ESA) u Klagenfurtu, Austrija, od 18. do 20. rujna 2014.

Njihovo izlaganje naslova Active old age society and local community development bilo je u dva dijela. U prvom se dijelu mag. Ivana Brstilo kritički osvrnula na društvene precepcije i medijske predodžbe starenja, starosti i starog tijela u suvremenom kontekstu neoliberalnog, kapitalističkog i konzumerističkog društva, osobito to analizirajući na primjeru reklame austrijskog telefonskog operatera „VIP“ koja je naglasila dihotomiju mlado-staro i izazvala reakciju starije populacije.

Mag. Valentina Kanić je u drugom dijelu prezentirala primjer udruga civilnog društva u Ivanić-Gradu koje okupljaju građane treće dobi. Kako je jedna od njih najaktivnija udruga u Ivanić-Gradu, može se reći da je i u funkciji razvoja civilnog društva. Taj je slučaj analiziran kroz kontekst međugeneracijske solidarnosti jer je predsjednik jedne od tih udruga najmlađi predsjednik umirovljeničkih udruga u Hrvatskoj, a voditelji grupnih radionica su volonteri zrelije dobi. To se pokazuje kao primjer dobre prakse u skladu s preporukama međunarodnih dokumenata o aktivnom starenju i međugeneracijskoj solidarnosti i dokazuje vrijednost starijih osoba koje je VIP- ova reklama diskreditirala.

PREUZIMANJE DOKUMENTA:
Izlaganje mag. Valentine Kanić (PDF)

Ako još niste, sada možete lajkati portal Volim Ivanić

2017-05-23T20:35:58+02:0022. Rujan, 2014.|Novosti|