Ivanić-Gradu odobreno više od 17 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nove vrtiće

Grad Ivanić-Grad želi riješiti manjak od 196 mjesta u vrtićkim kapacitetima Grada Ivanić-Grada što je dodatno poduprto činjenicom da se, uvidom u demografski trend, u narednom periodu ne očekuje smanjenje navedenog broja mjesta koja nedostaju.

Već dugi niz godina Dječji vrtić Ivanić-Grad, kao ustanova koju je osnovao i kojom upravlja Grad Ivanić-Grad, suočava se kontinuiranim nedostatkom prostora za rad zbog čega je u većini vrtićkih dnevnih boravaka smješteno i više djece nego je propisano Državnim pedagoškim standardom (jaslička skupina – 12, vrtićka skupina – 20).

Sukladno podacima iz registra vrtića Ministarstva znanosti i obrazovanja, na području Grada Ivanić-Grada u 2021. godini u vrtić je bilo upisano 561 dijete. Po podacima Državnog zavoda za statistiku, broj živorođene djece u dobi za vrtić iznosio je 757 čime je definirana potreba za smještaj 196 djece odnosno postotak djece koja su upisana u vrtić iznosi 74,11 %. U razdoblju od 2011. do 2020. godine Ivanić-Grad je zabilježio stabilan demografski trend na razini od -1,18 % što je za više od 9 postotnih poena bolje od prosjeka Republike Hrvatske.

Sukladno prikupljenim podacima, 196 djece predškolske dobi na području Grada Ivanić-Grada nema mogućnost upisa u vrtić zbog nedostatka kapaciteta u postojećim objektima. Povrh toga, postojeće vrtićke skupine u najvećoj mjeri su popunjene iznad propisanog prosječnog broja djece u skupini (jaslička skupina – 12, vrtićka skupina – 20).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ koji je imao za cilj ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova. Njime se osigurava infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Na Poziv je Grad prijavio dva projekta: izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad i dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Sunce u Graberju Ivanićkom za koje je odobrena potpora u iznosu od 17.352.000,00 kn. „Stvaramo grad po mjeri čovjeka gdje želimo da naši građani imaju sve preduvjete za ugodan život. Na mladima ostaje svijet i trebamo im osigurati sve preduvjete kako bi mogli ostvariti svoje mogućnosti. Ulaganja u obrazovanje su strateška u našem gradu, smatram da ona imaju najveći potencijal rasta i razvoja jer se nakon kvalitetnog obrazovanja razvija gospodarstvo i poduzetništvo, a time i sami grad. Stoga sam iznimno zadovoljan dodijeljenom potporom kojom ćemo povećati kapacitete naših vrtića i roditeljima osigurati nova mjesta za njihovu djecu“, rekao je gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš. Provedbom planirane intervencije stvorit će se kapaciteti za smještaj 196 djece predškolske dobi koji će dobiti adekvatan predškolski odgoj i obrazovanje, a njihovi roditelji neće biti primorani tražiti alternativne opcije izvan svog mjesta stanovanja.

Za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad odobrena je potpora u iznosu od 13.680.000,00 kn. Cilj projekta je izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad kapaciteta 6 jasličkih i 4 vrtićke skupine na lokaciji kod Učeničkog doma. Nova zgrada time će imati kapacitet za smještaj 152 djece sukladno propisanom prosječnom broju djece po dnevnom boravku. Osim ulaganja u izgradnju vrtićkih skupina, sredstvima ovog projekta financirat će se i sve ostale stavke radova i opremanja koje su nužne da bi se izgradio funkcionalan područni objekt dječjeg vrtića čime bi ovo postalo najveće ulaganje u kapacitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ivanić-Grada u povijesti.

Za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Sunce u Graberju Ivanićkom odobrena je potpora u iznosu od 3.672.000,00 kn. Cilj projekta je dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića čime bi se formirale dodatne dvije jasličke skupine i jedna vrtićka skupina. Dograđeni objekt imat će kapacitet za smještaj 44 djece sukladno propisanom prosječnom broju djece po dnevnom boravku. Osim ulaganja u izgradnju vrtićkih skupina, sredstvima ovog projekta financirat će se i sve ostale stavke radova i opremanja koje su nužne da bi se postojeći objekt funkcionalno dogradio te da bi imao sve potrebne prateće sadržaje.

2022-10-20T17:44:41+02:0020. Listopad, 2022.|Novosti|