Počeo projekt koji će doprinijeti jačanju zaštite poplavnih područja uz rijeku Savu

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ u sklopu suradnje Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) provesti će projekt ”Čudesna šuma Žutica” (”Miraculous Forest Žutica”) u razdoblju od studenog 2015. godine do kolovoza 2016. godine. Mreža Sava Parks osnovana je 2014. godine unutar projekta ”Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina” koji je pokrenula Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u suradnji s njemačkom zakladom EuroNatur i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode. Projekt ”Čudesna šuma Žutica” ukupne je vrijednosti 8.170,00 €, a sufinancirati će ga njemačka zaklada EuroNatur u iznosu 5.500,00 €.

Svrha projekta jepromicati važnost i zaštitu poplavnog područja šume Žutice kao područja ključnog za zaštitu biološke raznolikosti te unaprijediti i podići razinu obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja.

Žutica je dio Nacionalne ekološke mreže, odnosno Europske ekološke mreže Nature 2000 (HR2000465). Potencijalna prijetnja području je nestanak herpetofaune zbog utjecaja klimatskih promjena te ljudskih aktivnosti (istraživanje i vađenje nafte ili plina, naftovod, ljudski utjecaj na vodni režim). Njihovo nestajanje prijetnja je urušavanju ekosustava što bi moglo imati drastične posljedice i na čovjeka. Stoga su glavne aktivnosti projekta istraživanje vodozemaca i gmazova šume Žutice te izrada pratećih promotivno-edukativnih materijala i edukativnog predavanja za učenike osnovnih škola s područja Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa.

Kroz navedene aktivnosti promicat će se važnost zaštite šume Žutice i kao prirodne retencije i kao čuvara bogate biološke raznolikosti. Obavješćivanjem i sudjelovanjem javnosti će se unaprijediti i podići razina obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti posavskog područja te pojačati sudjelovanje javnosti u donošenju odluka, kao i održivo korištenje prirodne baštine.

2015-11-19T13:20:12+01:0019. Studeni, 2015.|Novosti, Priroda i ekologija|