Širokopojasne telekomunikacije

Kao nositelj Projekta II Grad Ivanić-Grad je temeljem Odluke Gradskog vijeća donesene 30. lipnja 2015. pristupio zaključenju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova koji će se zaključiti između gradova Dugo Selo i Ivanić-Grad, te općine Kloštar Ivanić, Brckovljani i Križ.

Temeljem navedenog Sporazuma potpisnici Gradu Ivanić-Gradu povjeravaju kao Nositelju Projekta provedbu postupka javne nabave konzultantskih usluga izrade Studije izvodljivosti Projekta, potpore svim potpisnicima Sporazuma u provedbi javne rasprave, te izrade prvotne i konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području provedbe Projekta.
Zagrebačka županija je pristupila provedbi Programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Županije, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova sa svrhom izgradnje širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture sufinancirane iz EU potpora u svim nekomercijalnim zonama.

Županijski program provodit će se u više faza, a sastoji se od 6 ( šest ) Projekata, dok se Projekt II odnosi na područje Gradovi Dugo Selo i Ivanić-Grad, te općine Kloštar Ivanić, Brckovljani i Križ.
Prvu fazu Županijskog programa Zagrebačka županija planira završiti u 2015. godini, a ukupan program do konca 2017. godine. Na taj način osigurala bi se na području cijele Županije investicija u ukupnom iznosu većem od 100 milijuna eura i važne pretpostavke za brži i veći ukupan rast i razvoj Županije

2015-07-03T09:49:05+02:003. Srpanj, 2015.|Novosti|