11. sjednica Gradskog vijeća

U srijedu 26. ožujka 2014. je održana 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanić-Grada, u čijem radu je sudjelovalo 16 od 17 vijećnika. Među gostima su na sjednici bili predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Dražen Bošnjaković i član županijske skupštine Dražen Bastalić.

Gradski vijećnici su usvojili niz odluka: Odluku o potpisivanju Pisma namjere o suradnji sa susjednim gradovima i općinama i Zagrebačkom županijom na provedbi Projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok”, Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 , Odluku o pokretanju postupka izdvajanja Osnovne glazbene škole „Milka Trnina„ iz sastava Pučkog otvorenog učilišta, Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite, kao i odluke o dopunama izmjena
odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ivanić-Grada.

Izmjenom gradske Odluke o komunalnom doprinosu je omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa u postupku legalizacije građevinskih objekata na otplatu na rok od 24 mjeseca, s tim da prva rata ne može biti manja od 500, a ostale rate ne mogu biti manje od 300 kuna.Odlukom o kapitalnoj pomoći je odobrena isplata 596.960 kuna iz gradskog proračuna za podmirenje godišnje obveze Grada iz sporazuma s općinama Križ i Kloštar Ivanić o zajedničkom pokrivanju dijela gubitaka u poslovanju Ivaplina kroz 5 godina.

Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad je dopunjen novoosnovanim gradskim poduzećem Vodoopskrba i odvodnja. Vijećnici su usvojili izvješća o izvršenju Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture u prošloj godini, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u prošloj godini, kao i Izvješće o radu Gradonačelnika u drugom polugodištu prošle godine.

Na početku sjednice vijećnici su postavili brojna pitanja, od kojih se većina odnosila na komunalnu problematiku, i na koja su odgovarali gradonačelnik, pročelnici u gradskoj upravi i direktori gradskih poduzeća.

Radojka Šporer

[srizonfbalbum id=26]

2015-03-27T16:40:06+01:0027. Ožujak, 2014.|Gradska zbivanja|