2.530.000,00 kuna za zdravstvene i socijalno-humanitarne udruge

Zagrebačka županija objavila je javni poziv za dodjelu 2.530.000,00 kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja na području Zagrebačke županije u 2015. godini. Prijave se podnose do 16. ožujka 2015. godine.

Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Prijavitelji moraju djelovati najmanje godinu dana prije dana objave Javnog poziva, a udruga mora biti upisana u Registar udruga. Prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta. Također, osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog ili sličnog karaktera.

Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen. Provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci te se mora jasno odrediti područje provedbe i ciljane skupine korisnika. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne, programe i projekte braniteljskih udruga, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.

Tekst natječaja i obrasce, na kojima se prijavljuju programi i projekti, možete pronaći ovdje. Isto tako, obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se podići u Zagrebačkoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Zagreb, Ivana Lučića 2a/VI kat, soba 8, svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave dostave najkasnije do 16. ožujka 2015. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ “.

2015-02-18T07:40:00+01:0018. Veljača, 2015.|Vijesti iz županije|