Osnivanje veleučilišta u Ivanić-Gradu

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na dan 30.06.2015. godine donijelo Odluku o osnivanju Veleučilišta od strane Grada kao jedan od strateških razvojnih projekata u okviru Strategije ekonomskog razvoja Grada Ivanić Grada za razdoblje 2014-2020. predstavlja razvojni projekt koji će u budućnosti imati višestruke multiplikacijske učinke na ekonomski razvoj Grada i šire okolice.

Nakon preliminarnog istraživanja obrazovnog tržišta kako na strani ponude tako i na strani potražnje te samog ispitivanja nekoliko opcija, Gradonačelnik sa svojim timom se opredijelio za osnivanje Veleučilišta aplikativnih znanosti (University of Applied Sciences) s tri osnovna studijska usmjerenja :

– farmacija i kemija (farmacija, kemija, bio –farmaceutska kemija, farmaceutske tehnologije, farmako-ekonomika, menadžment u farmaciji)

– bio-kemija (Primijenjena kemija, industrijska kemija, bio-kemija, primijenjena biologija za medicinu i farmaciju, bio-tehnologija)

– aplikativne medicinske znanosti (bio-medicina, fizikalna terapija, sestrinstvo, logopedija, kinezio-terapija, menadžment u zdravstvu)
Na temelju Studije izvodljivosti i elaborata o osnivanju Veleučilišta u Ivanić-Gradu ispitano je tržište rada i utvrđeno je postojanje snažne potražnje za navedenim studijskim programima u kontekstu razvijanja farmaceutske industrije i institucija zdravstvenog turizma (Specijalna bolnica Naftalan) u neposrednom okruženju.

Veleučilište će se organizirati kroz bolonjski proces, odnosno kroz redovni dodiplomski stručni studij ( BSc), diplomski stručni studij i izvanredni dodiplomski stručni studij (studij uz rad).
( MA/MSc)

Osnivanje Veleučilišta u Ivanić -Gradu nije samo jedan od najznačajnijih razvojnih projekata Grada već ima i šire socio-ekonomsko značenje. Podrška Specijalne bolnice Naftalan u okviru provođenja praktične nastave budućeg Veleučilišta u velikoj mjeri može pridonijeti realizaciji ovog projekta te na taj način još jednom dokazati svoju pripadnost lokalnoj zajednici.

2015-07-03T09:51:54+02:003. Srpanj, 2015.|Gradska zbivanja|