Pomoćnik u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama u razvoju

Zakonodavni okvir predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja regulira pravo svakog djeteta i učenika s teškoćama u razvoju na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja, uvijek kada je to moguće u sredini u kojoj živi, uz uvažavanje specifičnosti teškoće djeteta/učenika te uz individualizirani pristup radu i sadržajnu prilagodbu. Udruga „Mali princ“ još je 2008. godine započela s istraživanjem mogućnosti pružanja usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju s lokalnog područja. Budući da je pomoćnik u nastavi tada bio novi oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pred Udrugu, roditelje i učenike s teškoćama u razvoju postavljeni su brojni izazovi koje tada nismo uspjeli savladati.

Pravo na ostvarivanje pomoćnika u nastavi učenici s teškoćama u razvoju s lokalnog područja ostvarivali su na razne načine – roditelji su privatno plaćali pomoćnika u nastavi, ulogu pomoćnika u nastavi obavljale su osobe na stručnom osposobljavanju, javni radovi također su omogućili obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, kao i mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade – pomagači u nastavi“.

Početkom školske godine 2014./2015. Udruzi se javljaju roditelji učenika s teškoćama u razvoju kojima je potreban pomoćnik u nastavi. Udruga potrebu za pomoćnicima u nastavi za troje učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne osnovne škole na lokalnom području prijavljuje na javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2014./2015., raspisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 31. listopada 2014. udruzi „Mali princ“ dodjeljuje se financijska podrška za provedbu projekta „Pomoćnik u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama u razvoju“.

Navedeni projekt provodi se s ciljem potpune uključenosti djece s teškoćama u razvoju u redovne škole čime se unapređuje kvaliteta njihova školovanja (inkluzivno školovanje). Provedbom projekta stvoriti će se stimulirajuće i podržavajuće okruženje koje će učenicima s teškoćama u razvoju omogućiti školovanje u redovnim školama uz primjereni program školovanja odnosno nastavni plan i program koji omogućava odgojno – obrazovno napredovanje učenika poštujući specifičnosti njegove utvrđene poteškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno – obrazovne potrebe.

Financijskom podrškom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta omogućeno je zapošljavanje troje pomoćnika u nastavi, do kraja školske godine 2014./2015. Dvoje pomoćnika radi u Osnovnoj školi Đure Deželića u Ivanić-Gradu, s učenicom u šestom razredu i učenikom u sedmom razredu. Jedan pomoćnik radi u Osnovnoj školi braće Radić u Kloštar Ivaniću s učenikom u prvom razredu.

U provedbu projekta uključen je čitav niz stručnjaka – socijalna radnica – voditeljica projekta, stručni djelatnici škole (pedagozi, defektolozi, logoped), dva voditelja pomoćnika u nastavi koji koordiniraju procesom njihova rada, učitelji… Tijekom provedbe projekta roditeljima učenika s teškoćama u razvoju, stručnim djelatnicima škola te pomoćnicima u nastavi Udruga pruža razne oblike podrške (individualan rad i supervizija).

Osnovna uloga pomoćnika u nastavi usmjerena je na svakodnevnu i povremenu podršku učeniku s teškoćama u razvoju, tako da pomoćnik u nastavi obavlja sljedeće zadatke:
•pruža pomoć učeniku s teškoćama u razvoju, u onoj mjeri koliko je to učeniku potrebno, ovisno o sposobnostima učenika te prema planu rada koji je u skladu s individualnim potrebama učenika
•pomaže drugim učenicima u razredu i učiteljima u cilju prihvaćanja različitosti, razvoja tolerancije i jačanja osobnosti učenika s teškoćama u razvoju
•aktivno surađuje sa stručnim suradnicima škole, učiteljima i roditeljima učenika s teškoćama u razvoju u svrhu poboljšanja uvjeta školovanja svih učenika škole
•priprema učenika za ulazak u učionicu (npr. skidanje jakne), u učionici ga smješta na mjesto, priprema knjige i pribor
•u dogovoru s učiteljem zapisuje potrebno gradivo, prepisuje s ploče, nadzire bilježenje domaćih zadaća, pomaže učeniku u rukovanju geometrijskim i likovnim priborom, pridržava udžbenik, bilježnicu i sl.
•na satu tjelesne kulture sudjeluje s učenikom u aktivnostima koje učenik može obavljati
•sudjeluje kao pratnja učeniku u izvanučioničkoj i terenskoj nastavi, uz roditelja učenika s teškoćama u razvoju
•redovito bilježi aktivnosti koje provodi i situacije u kojima se nalazi učenik s teškoćama u razvoju te o njima izvješćuje koordinatora pomoćnika u nastavi i voditeljicu projekta
•obavlja ostale poslove vezane za pomoć učeniku s teškoćama u razvoju u dogovoru s voditeljicom projekta, stručnim djelatnicima škole, učiteljima, ravnateljem te roditeljem učenika s teškoćama u razvoju
Osim navedenog, svaki pomoćnik ima jasan opis poslova, obveza i zahtjeva koji se pred njega postavljaju u skladu s potrebama učenika s teškoćama u razvoju s kojim radi.

Uloga pomoćnika u nastavi ključna je u izgradnji inkluzivnog društva i okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi direktnim radom učeniku s teškoćama u razvoju pomaže u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaja.
Budući da udruga „Mali princ“ prvi put provodi projekt podrške integraciji učenika s teškoćama u razvoju pristupamo mu s velikom ozbiljnošću, ali i s velikom voljom za što uspješnijom provedbom.

Ponosni smo što uključivanjem troje pomoćnika u nastavi raste Stručna služba udruge „Mali princ“! Našem timu kojeg čine socijalna radnica, pomoćni administrator, radni terapeut, fizioterapeutski tehničar, logoped, dvije učiteljice razredne nastave, stručni suradnik za grafičke usluge te volonterke dipl. odgajateljica predškolskog odgoja, profesionalna dadilja i dizajnerica odjeće pridružile su se tri nove stručne suradnice u ulozi pomoćnika u nastavi, što je svakako potvrda svakodnevnom i ozbiljnom radu Udruge.

Andrea Lončarek

Ako još niste, sada možete lajkati portal Volim Ivanić

2014-11-20T08:41:27+01:0020. Studeni, 2014.|Gradska zbivanja|