Hrvatski vinari mogu koristiti naziv “Teran” na svojim etiketama boca vina

Danas, 9. rujna 2020. godine, Opći sud Europske unije u Luxembourgu donio je presudu u postupku koji je Republika Slovenija pokrenula protiv Europske komisije radi poništenja Delegirane uredbe (EU) 2017/1353 od 19. svibnja 2017. godine, kojom je hrvatskim vinarima potvrđeno pravo korištenje naziva „Teran“ na etiketama boca vina iz Republike Hrvatske, koje nose zaštićenu oznaku izvornosti „Hrvatska Istra“.

Opći sud je u ovom postupku potvrdio valjanost Delegirane uredbe (EU) 2017/1353 i njenu usklađenost s pravnom stečevinom EU, čime ona ostaje na snazi. Ovom je presudom dodatno potvrđeno pravo hrvatskih vinara propisano u Uredbi, a čijim je donošenjem ispravljena nepravda koja im je počinjena nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kada im se sa slovenske strane osporavalo pravo na korištenje naziva „Teran“ u označavanju vina.

Hrvatska se u ovaj postupak uključila na strani Europske komisije, koja je od Općeg suda zatražila odbijanje slovenskog tužbenog zahtjeva, predstavivši pravne, ekonomske i povijesne razloge zbog kojih hrvatski vinari imaju pravo na korištenje naziva „Teran“, kao sorte vina.

2020-09-09T15:29:26+02:009. Rujan, 2020.|Iz Hrvatske|