Osnovne škole i gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Kloštar Ivanić

Komunalno društvo Ivakop d.o.o. već nekoliko godina kontinuirano radi na povećanju ekološke osviještenosti svojih korisnika kroz razne edukativne i informativne kampanje.

Tako je početkom ove godine pokrenut projekt „Osnovne škole i gospodarenje otpadom“ s ciljem uspostave jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom u osnovnim školama na području triju jedinica lokalne samouprave na kojima se vrši usluga odvoza otpada, Gradu Ivanić-Gradu, Općini Križ i Općini Kloštar Ivanić.
Projekt se provodi u dva dijela. Prvi dio projekta činilo je uspostavljanje jedinstvenih zelenih eko otoka u školama kroz isporuku komunalne opreme koju je s 80% sredstava sufinancirala Zagrebačka županija. Sastoji od spremnika za papir (1100L), plastiku (1100L), kompostera za biootpad (380L) i metalnih kanti od 100L za unutrašnji prostor škole s poklopcima u odgovarajućoj boji za odgovarajuću vrstu otpada.

Time se djeci omogućava da otpad razvrstavaju i odlažu na mjestu nastanka, a Upravama škola da imaju organizirani sustav razvrstavanja otpada koji komunalno društvo Ivakop d.o.o. preuzima po važećem rasporedu ili po pozivu.
Drugi dio projekta sastoji se od edukativnih radionica za učenike nižih i viših razreda na temu odvojenog sakupljanja otpada s ciljem da navedene edukacije uđu u kurikulume osnovnih škola. Do sada su održane dvije edukacije, i to u OŠ Braće Radić u Kloštar Ivaniću te u OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu, dok će se edukacije u ostalim školama održati na jesen.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kao i direktivama Europske unije propisane su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš i to upravo na način smanjenja količina otpada u nastanku ili proizvodnji. Stoga komunalno društvo Ivakop d.o.o. želi kroz suradnju s dionicima uspostaviti lokalno održivi sustav koji će poboljšati kvalitetu života i okoliša u zajednici.

2016-07-04T15:49:11+00:004. Srpanj, 2016.|Komunalne vijesti, Novosti|
Stranica koristi web kolačiće Više informacija PRIHVAĆAM
Koristimo kolačiće! To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka i koristite sve funkcionalnosti podržane tom tehnologijom. Molimo vas da prihvatite uvjete korištenja.