Potpisan 36,4 mil.€ vrijedan ugovor kojim se rješava kanalizacijski sustav u Ivanić-Gradu

Projekt se sastoji od tri investicijske mjere: rekonstrukcija, sanacija i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje, izgradnja sustava odvodnje i nadogradnja sustava pročišćavanja otpadnih voda. Za dio projekta koji se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda provedena je javna nabava za izvođenje radova.

Ugovor vrijedan 36.442.163,21 eura bez PDV-a potpisan je danas 11. travnja 2023. u Ivanić-Gradu. „Nakon projekta izgrade i dogradnje vodovodne mreže, drago mi je da je danas potpisan ugovor o izvođenju radova na kanalizacijskom sustavu. Grad je u ovom projektu suvlasnik, a početak radova se očekuje u srpnju ove godine, te će trajati oko 3 godine. Za sve dijelove našeg grada i njihove građane koji nemaju kanalizaciju, ovo je velika stvar. Uz ovaj projekt vezat će se brojni gradski projekti koji će osiguravati ostalu infrastrukturu u vlastitom financiranju“, rekao je Javor Bojan Leš, gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

Projekt uključuje ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda na području Grada Ivanić-Grad i dijela Općine Kloštar Ivanić. Projektom se planira izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje u naseljima Caginec, Deanovec, Derežani, Donji Šarampov, Graberje Ivanićko (dio naselja), Ivanić-Grad (dijelovi bez izgrađenog kanalizacijskog sustava), Jelševac Breški, Lepšić, Opatinec, Posavski Bregi, Prkos Ivanićki, Šumećani, Tarno, Kloštar ivanić i Sobočani. Ugovor su potpisali direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Tomislav Masten sa predstavnicima izvođača – zajednicom ponuditelja direktorom tvrtke GEORAD d.o.o. Josipom Sičajom i direktorom tvrtke TIGRA d.o.o. Milanom Penavom.

„Ovaj ugovor dio je ukupnog ugovora izgradnje odvodnje i pročišćavanja u Gradu Ivanić-Gradu, koji se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju oko 70 km kanalizacijske mreže. Od toga oko 10% odnosi se na radove u Kloštru, koji su dio iste aglomeracije. Drugi ugovor koji očekujemo da ćemo potpisati uskoro je ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojećeg“, najavio je Tomislav Masten. Uređaj će biti kapaciteta ekvivalent 12.500 stanovnika s trećim stupnjem pročišćavanja i koji će zadovoljiti sve EU direktive. „Njime bismo zaokružili cjelokupni projekt aglomeracije Ivanić-Grada. Uz to ćemo izgraditi i 1.800 novih priključaka. Rok za završetak projekta je 33 mjeseca.“

Predviđeno je izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji i poboljšanju postojećeg sustava odvodnje (izgradnja 3 kišna preljeva, izgradnja 4 retencijska bazena, rekonstrukcija 2.884 m kolektora i sanacija CIPP („Cure In Place Pipe“) metodom 2.475 m kolektora i 59 okana) te radovi na izgradnji novog sustava odvodnje (izgradnja 66.216 m gravitacijskih kolektora, izgradnja 4.803 m tlačnih kolektora, izgradnja 19 crpnih stanica i izgradnja 1.769 priprema za kućne priključke).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 357.870.493,75 HRK (47.497.576,98 EUR).
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 286.296.395,00 HRK (37.998.061,58 EUR).
Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose 188.770.799,12 HRK (25.054.190,61 EUR), odnosno 65,9354440% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.
Preostali iznos od 97.525.595,88 HRK (12.943.870,98 EUR) sufinancira se nacionalnim sredstvima, sa sljedećim udjelima:
– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – 40%
– Hrvatske vode – 40%
– Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. – 20%

Izgradnjom novog sustava javne odvodnje povećat će se priključenost na sustav javne odvodnje s 55% na 95%. Izgradnjom kišnih preljeva i retencijskih bazena te rekonstrukcijom i sanacijom kolektora u lošem stanju riješiti će se problem neodgovarajućih hidrauličkih karakteristika mješovitog sustava javne odvodnje. Konačno, zadovoljavanje potrebnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda postići će se izgradnjom UPOV-a III. stupnja pročišćavanja i odgovarajućeg kapaciteta.

2023-04-11T18:35:41+02:0011. Travanj, 2023.|Video vijesti|