JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA Z.Ž. ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE U IVANIĆ-GRADU

Dana 26.05.2015. u 13:00h u Spomen domu „Alojza Vulinca“ održano je javno izlaganje o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

Javno izlaganje je organizirala Zagrebačka županija na čelu s pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša g. Antom Mandarićem i njegovim suradnicima te zamjenikom župana g. Damirom Tomljenovićem.

Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije donesena je na 9. sjednici Skupštine Zagrebačke županije, održane dana 4. prosinca 2014. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/14).

Razlog za izradu VI. izmjena i dopuna Plana je obveza određivanja lokacija za smještaj kazeta za zbrinjavanje azbesta na području Zagrebačke županije, sukladno obvezi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13).

U skladu sa zaključcima „Studije zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest na području Zagrebačke županije“ (koju je izradio Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju, u prosincu 2013. godine) kojima se predlažu najpovoljnije lokacije za smještaj kazeta za zbrinjavanje azbesta u Zagrebačkoj županiji na četiri (od sedam) postojećih aktivnih službenih odlagališta komunalnog otpada, ovim će se Izmjenama i dopunama Plana utvrditi njihove lokacije.

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije traje u razdoblju od 25.05.2015.-09.06.2015. godine, u kojem periodu je svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 9,00 sati-15,00 sati omogućen javni uvid u navedeni Prijedlog Plana, i to u sjedištu Zagrebačke županije, kao i u gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb

zaključno s danom 09.06.2015. godine.

Grad Ivanić Grad je Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, dopisom od dana 06.02.2015. godine dao negativno očitovanje na Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, odnosno na prijedlog da jedna od predviđenih lokacija za smještaj kazeta za zbrinjavanje azbesta na području Zagrebačke županije bude i na lokaciji Tarno, gdje je smješteno i odlagalište neopasnog otpada.

U roku za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi u tijeku javne rasprave, Grad Ivanić-Grad će prema Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša dostaviti još jednom negativno očitovanje na prijedlog lokacije za smještaj kazeta za zbrinjavanje azbesta u Ivanić-Gradu, čime se daje do znanja da je takva lokacija na našem području neprihvatljiva!

Sandra Abramović

Ako još niste, sada možete “lajkati” portal Volim Ivanić

2015-05-29T15:24:46+02:0028. Svibanj, 2015.|Komunalne vijesti|