Jedinice lokalne samouprave mogu zatražiti naknadu za ‘pravo puta

Inicijativom Županije, danas je održan sastanak predstavnika jedinica lokalne samouprave i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Razgovaralo se o naknadi za ‘pravo puta’, koju su vlasnicima nekretnina kojima prolazi kabelska kanalizacija, elektronički komunikacijski vodovi i stupovi nadzemne komunikacijske mreže, odnosno vlasnicima nekretnina na kojima su postavljeni samostojeći ulični ormarići i telefonske govornice, dužni plaćati infrastrukturni operateri (pravne ili fizičke osobe koje se koriste elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom). Pod pojmom ‘pravo puta’ podrazumijeva se pravo pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Najveći infrastrukturni operater u Republici Hrvatskoj je Hrvatski telekom. Prema izračunu HAKOM-a ukupni godišnji iznos kojega bi Hrvatski telekom trebao plaćati vlasnicima nekretnina na području Zagrebačke županije na kojima je sagrađena elektronička komunikacijska infrastruktura prelazi 22,5 milijuna kuna. Dio jedinica lokalne samouprave, čulo se za sastanka, s ovim pravom do sada nije bio upoznat. Stoga je, na prijedlog župana Stjepana Kožića, dogovoreno da Županija izradi ogledni primjerak zahtjeva kojega će jedinice lokalne samouprave uputiti HAKOM-u, a kojim će tražiti pokretanje postupka za ostvarivanje ovoga prava. Uzme li se u obzir da je Zakon o elektroničkim komunikacijama na snazi od 2008., a vrijeme zastare tri godine, vlasnici nekretnina na području Zagrebačke županije kojima prolazi elektronička komunikacijska infrastruktura ovoga bi trenutka mogli dobiti ukupnu naknadu od gotovo 90 milijuna kuna.

„Radi se o znatnim sredstvima koja možete dobiti. Osnova je neupitna“, rekao je prisutnima Hrvoje Perica, rukovoditelj HAKOM-ova Odjela komunikacijskih mreža i usluga, dodavši da je trošak ove naknade uračunat u cijenu komunikacijskih usluga koje se plaćaju teleoperaterima.

No ipak, nije sve tako jednostavno. Najveći je problem, rečeno je, nesređeno zemljišno-knjižno stanje, što u znatnoj mjeri gradovima i općinama otežava uređivanje odnosa s Hrvatskim telekomom (infrastrukturnim operaterom). Stoga je ponovljeno da gradovi i općine trebaju srediti svoje zemljišnoknjižno stanje, a dok se to ne učini u pregovorima s HT-om mogu tražiti paušalni iznos naknade za ‘pravo puta’.

Ako još niste, sada možete lajkati portal Volim Ivanić

2015-07-10T11:54:21+02:0010. Srpanj, 2015.|Vijesti iz županije|