Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2015. godini. Javni natječaj je otvoren do 20. ožujka 2015. godine.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području. Podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše tri manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije. Dodijeljene potpore po pojedinom korisniku mogu iznositi najviše 100.000,00 kuna.

Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti program manifestacije, financijski plan manifestacije sa svim prilozima, dokaz o pravnom statusu organizatora, ovjerena potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana, i popunjen obrazac koji se odnosi na korištene državne potpore i poticaje.

Sredstva iz natječaja bit će namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, te honorare izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije, itd.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/ 6009421 ili e-mailom na [email protected]. Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije“.

Ako još niste, sada možete lajkati portal Volim Ivanić

2015-02-25T07:48:26+01:0025. Veljača, 2015.|Vijesti iz županije|