SMANJENJE CIJENE SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI REDOVITOG 10- SATNOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ-GRAD

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada Javora Bojana Leša, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić-Grad predložilo je Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada donošenje nove Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić-Grad.

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 18. veljače 2014. godine, donijelo novu Odluku o sudjelovanju roditelja o cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, koja stupa na snagu 28. veljače 2014. godine.

Navedenom Odlukom utvrđeno je sudjelovanje roditelja u cijeni plaćanja redovitog 10-satnog programa u iznosu od 470,00 kuna mjesečno, umjesto dosadašnje cijene od 570,00 kuna mjesečno.

Grad Ivanić-Grad, ovom Odlukom o smanjenju cijene vrtića za roditelje, kojom je iznos koji roditelji plaćaju smanjen za 100,00 kuna mjesečno, nastoji izaći u susret roditeljima i djeci u vrijeme kada naše društvo pogađa gospodarska kriza te olakšati obiteljima podnošenje troška cijene vrtića za njihovu djecu.

Važno je i napomenuti kako mjesečna ekonomska cijena vrtića za 10-satni redoviti program iznosi 1850,00 kuna po djetetu, od čega Grad Ivanić-Grad nakon stupanja na snagu nove Odluke podmiruje 1380,00 kuna, a roditelji nakon smanjenja cijene sudjelovanja 470,00 kuna, umjesto dosadašnjih 570,00 kuna mjesečno.

2014-02-26T09:20:04+01:0026. Veljača, 2014.|Gradska zbivanja|